Praktisk info

HVEM ER DU:

Du er mellem 18 og 24 år og har lyst til at få en oplevelse for livet sammen med andre i et idrætshøjskolemiljø.  Du har stor lyst til at dyrke sport og vil gerne blive endnu bedre og har i den grad lyst til at nå et nyt niveau indenfor din sportsgren.  Du vil opleve, at træningen er for alle, og at du kan have store forventninger til dit udbytte. Du bliver bedre og er i Mesterlære ved vores professionelle samarbejdspartnere. Og de er gode til alle på alle niveauer. 

OM SPORTSLINJERNE:

Alle vores fem sportslinjer starter den 14. januar 2018 eller 5. august 2018 og varer 20 uger. Du vælger en af sportslinjerne og har samlet 28 lektioner ugentligt - herunder 14 lektioner ugentligt med sporten, almendannende fag samt morgensamlinger, foredrag, temadage plus en dannelsesrejse undervejs: Til Ghana (håndbold, fodbold, mtb), Brasilien (Amazon Bike) eller Kina (Run Fitness).

UNDERVISNINGENS OPBYGNING – SPORT, LIFE SKILLS, DANNELSE OG AFRIKA:

SPORT:

Du skal vælge mellem:

 • Håndbold: 14 lektioner ugentligt
 • Fodbold: 14 lektioner ugentligt
 • Mountainbike: 14 lektioner ugentligt
 • Run Fitness: 14 lektioner ugentligt
 • Amazon Bike: 14 lektioner ugentligt

 • Livsstilstilslinjen: 14 lektioner ugentligt

Dannelsesrejsen

Alle højskolens elever skal ligeledes på dannelsesrejse til Ghana i Vestafrika. Run Fitness rejser dog til Kina – Amazon Bike til Brasilien – alle rejser er inkluderet i prisen. Sikkert er det, at du rejser ud og kommer hjem forandret. Med et nyt perspektiv på dit eget liv og en hel uforglemmelig oplevelse rigere. 

LIFE SKILLS:

Du får:

 • Film, kunst og bøger: 4 lektioner ugentligt
 • Sportspsykologi: 2 lektioner ugentligt
 • Humanitært iværksætteri: 4 lektioner ugentligt
 • Krop og sport – i et idehistorisk perspektiv: 2 lektioner ugentligt
 • Foredrag/sang/fortælling/morgensamling: 2 lektioner ugentligt

Undervisningen er bygget op omkring sportsfagene, de almendannende fag samt morgensamlinger, foredrag, temadage mm. 

Vi er i den heldige situation, at også udenlandske studerende har interesse for vores højskole, derfor er der fag, hvor en del af undervisningen er på engelsk. Ikke højere niveau af engelsk, end at alle kan være med.

PRIS, TILMELDING, KURSUSSTART OG KONTAKTOPLYSNINGER:

Et ophold på Højskolen Hald Ege koster 30.000 kroner, der dækker samtlige dine udgifter – kost og logi mm. på skolen. Nogen elever vil have muligheden for at modtage individuel supplerende støtte (ring til os og hør om mulighederne). Der vil være udgifter til visum og vaccinationer når vi skal ud at rejse sammen, som ikke er inkluderet i prisen.

Betalingen opkræves i 5 lige store rater. Du opkræves den første rate den 1. i den måned hvor du skal starte på højskolen, herefter opkræves der en rater den 1. i de følgende 4 måneder.  Når du tilmelder dig opkræver vi et depositum på 500 kr. som du får tilbage efter fuldført ophold.

Er du blevet ledig inden for de sidste 6 måneder? Så se her; https://www.hojskolerne.dk/om-hoejskole/hvad-koster-det/kan-man-faa-tilskud/unge-ledige/.

Ring på 21489279 for at høre nærmere og/eller benyt tilmeldingsformularen på hjemmesiden. Så inviterer vi dig til et møde, hvor vi fortæller om højskolen med henblik på afklaring og din eventuelle endelige optagelse på skolen. 


LIVET PÅ SKOLEN:

På skolen bor du sammen med en værelseskammerat. Du må blive på skolen i samtlige 20 uger, men der er også mulighed for at tage hjem i udvalgte weekender.

Dagligdagen

Dagen starter med morgenmad, som vi skiftes til at finde frem til alle, efterfulgt af en morgensamling, inden timerne går i gang. Vores kok laver varm mad til os om middagen og kolde retter om aftenen. I løbet af dagen er der boller, adgang til frugt osv. I højskolens store fællesrum er der et køkken med køleskab, og vi lover dig god mad, så vi kommer ikke til at sulte.

En uges frokost menú kan se sådan ud;

Mandag  Kalkun cuvette med 1/2 bagte kartoffeller med urtedressing og dampet bønner

Tirsdag  Rugbrød med pålæg (varm mad til aften)

Onsdag  Frikadeller med brunsovs, kogte kartofler og dampet broccol

Torsdag  Bagt laks med grøn pastasalat

Fredag Club sandwich 

 

 Hver dag fra kl. ca. 15.00 er der en lærer på højskolen, som er sammen med eleverne, hygger og hjælper med at sætte aktiviteter i gang, arrangere små ture, naturture, i svømmehallen, biografen osv.  Af og til vil der være foredrag, og vi er selvfølgelig helt klar over, at mange også har træning at passe. Ligeledes er der lærere på i dele af weekenderne. Du bor på højskolen og har selvfølgelig lov til at være der alt det, du vil, men vælger du at tage hjem i en weekend, vil vi af hensyn til planlægning, mad osv. gerne vide det senest om torsdagen.

FYSIOTERAPEUT:

For at optimere opholdet på Hald Eges idrætsgrene har vi tilknyttet en fysioterapeut i forbindelse med vores træning. Dette gør, at skadede spillere tilses ugentligt og således får det bedst mulige genoptræningsforløb. Det betyder også at mange småskader vil kunne tages i opløbet. Langtidsskadede spillere får en køreplan og en tidshorisont at arbejde ud fra. Undervejs, og inden de genoptager deres aktivitet, gennemgår de flere fysiske test, så vi sikrer en god genopstart. Endvidere er vores skadesforebyggende træning opkvalificeret. Vi har styrketræningsrum og genoptræningsfaciliteter på skolen, så træning og genoptræning kan passes ind i din hverdag.

COACHING/SAMTALEN, DER TAGER DIG ANDRE STEDER HEN:

En naturlig del af dit højskoleophold er også vejledning og coaching i forhold til fremtidige uddannelses- og jobvalg. Herunder også en afklaring af sportens placering og betydning i dit fremtidigt arbejdsliv. For de kursister, der måtte ønske det, vil der ligeledes være konkret hjælp i en sådan afklaringsfase i form af job- og uddannelsesmuligheder, ansøgninger mm.

For at nå frem til det, vil du være tilknyttet en u-lærer, der løbende holder samtaler med dig. Disse samtaler vil både være coachende og hierarkiske og med afsæt i en individuel udviklingsplan, der løbende justeres og udvikles. Planen omhandler både sports- og lifeskillsfag men tager også udgangspunkt i hele dit uddannelsesforløb og i dine udviklingsmål.

Det gør vi dels for at sikre, at du lykkes bedst muligt med dit højskoleophold her og nu og de mål, der knytter sig til det; men også i et mere fremadrettet dannelsesperspektiv: Her bliver målet således, at du skal blive afklaret omkring, hvad du vil, hvad du kan, og hvilke muligheder, du har.

MORGENSAMLINGER/FOREDRAG/SANG

Du er på højskole, og til et rigtigt højskoleophold hører disse ting med. Hver dag begynder med en morgensamlinger, og indimellem vil der være foredrag og sangtimer. Det er en del af hele højskoletraditionen. Disse timer har livsoplysningen som mål. Gennem eksempler fra dels litteratur, filosofi, kunst, historie, men også fra lærere og forstanders eget liv f.eks. rejseoplevelser, tanker osv. - gives der eksempler til refleksion over de dilemmaer og aspekter ved livet, som rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger. Timerne har med selve dét at være menneske at gøre.

Sang fra højskolesangbogen vil ligeledes indgå her, dels som den fællesskabende kraft, fællesang jo har. Men også med sangene som historiske og poetiske udtryk fra vores fælles, danske kultur og højskolekultur.

SAMVÆRET OG FÆLLESSKABET – ”at være sig sin betydning for andre bevidst”

Du vil opleve, at vi vil dig noget og at vi møder dig i øjenhøjde. Du skal opleve at vi har betydning for hinanden, og at vi holder noget af hinandens liv i vore hænder, netop da vi er sammen mere eller mindre hele tiden. Og du skal opleve, at der til dette samvær hører en etisk fordring (Løgstrup), om forpligtende at tage vare på hinanden og være sig sin betydning for andre bevidst.

Ligeledes ser vi højskolens geografiske placering; naturen, historien og mulighederne, dens arkitektoniske fremtræden og den begrænsede størrelse, som et ideelt grundlag for et kvalitativt og rigt fællesskab. Med højst 44 elever, der er bundet sammen af en lidenskab for sport kombineret med en lyst til udvikling og dannelse, er der gode muligheder til stede for et forholdsvis lille og intenst, stærkt fællesskab. Se ligeledes afsnittet om talentudvikling og Ghanarejsen, der begge netop har klangbund i denne fællesskabende virksomhed.

Hele højskolens værdi ligger i en erkendelse af, at det er sammen med andre, man virkelig rykker. Det er her, man bliver klogere på sig selv og livet, dygtiggøre sig indenfor sit felt og oplever, at verden åbner sig og bliver større.