Praktisk info

UNDERVISNINGEN – SPORT, LIFE SKILLS, DANNELSE OG AFRIKA:

SPORT:

Du skal vælge mellem:

  • Håndbold: 14 lektioner ugentligt
  • Fodbold: 14 lektioner ugentligt
  • Mountainbike: 14 lektioner ugentligt

 

GHANA – en dannelsesrejse

Alle højskolens elever skal ligeledes på dannelsesrejse til Ghana i Vestafrika – inkluderet i prisen. Sikkert er det, at du rejser ud og kommer hjem forandret. Med et nyt perspektiv på dit eget liv og en hel uforglemmelig oplevelse rigere. 

 

LIFE SKILLS:

Du skal have:

  • Film, kunst og bøger: 4 lektioner ugentligt
  • Sportspsykologi: 2 lektioner ugentligt
  • Humanitært iværksætteri: 4 lektioner ugentligt
  • Krop og sport – i et idehistorisk perspektiv: 2 lektioner ugentligt
  • Foredrag/sang/fortælling/morgensamling: 2 lektioner ugentligt

Undervisningen er bygget op omkring sportsfagene, de almendannende fag samt morgensamlinger, foredrag, temadage mm. 

TALENTUDVIKLING HANDLER OM AT FÅ DET BEDSTE FREM I HINANDEN.


FYSIOTERAPEUT:

For at optimere opholdet på Hald Eges idrætsgrene har vi tilknyttet en fysioterapeut i forbindelse med vores træning. Dette gør, at skadede spillere tilses ugentligt og således får det bedst mulige genoptræningsforløb. Det betyder også at mange småskader vil kunne tages i opløbet. Langtidsskadede spillere får en køreplan og en tidshorisont at arbejde ud fra. Undervejs, og inden de genoptager deres aktivitet, gennemgår de flere fysiske test, så vi sikrer en god genopstart. Endvidere er vores skadesforebyggende træning opkvalificeret. Vi har styrketræningsrum og genoptræningsfaciliteter på skolen, så træning og genoptræning kan passes ind i din hverdag.

COACHING/SAMTALEN, DER TAGER DIG ANDRE STEDER HEN:

En naturlig del af dit højskoleophold er også vejledning og coaching i forhold til fremtidige uddannelses- og jobvalg. Herunder også en afklaring af sportens placering og betydning i dit fremtidigt arbejdsliv. For de kursister, der måtte ønske det, vil der ligeledes være konkret hjælp i en sådan afklaringsfase i form af job- og uddannelsesmuligheder, ansøgninger mm.

For at nå frem til det, vil du være tilknyttet en u-lærer, der løbende holder samtaler med dig. Disse samtaler vil både være coachende og hierarkiske og med afsæt i en individuel udviklingsplan, der løbende justeres og udvikles. Planen omhandler både sports- og lifeskillsfag men tager også udgangspunkt i hele dit uddannelsesforløb og i dine udviklingsmål.

Det gør vi dels for at sikre, at du lykkes bedst muligt med dit højskoleophold her og nu og de mål, der knytter sig til det; men også i et mere fremadrettet dannelsesperspektiv: Her bliver målet således, at du skal blive afklaret omkring, hvad du vil, hvad du kan, og hvilke muligheder, du har.

 

MORGENSAMLINGER/FOREDRAG/SANG

Du er på højskole, og til et rigtigt højskoleophold hører disse ting med. Hver dag begynder med en morgensamlinger, og indimellem vil der være foredrag og sangtimer. Det er en del af hele højskoletraditionen. Disse timer har livsoplysningen som mål. Gennem eksempler fra dels litteratur, filosofi, kunst, historie, men også fra lærere og forstanders eget liv f.eks. rejseoplevelser, tanker osv. - gives der eksempler til refleksion over de dilemmaer og aspekter ved livet, som rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger. Timerne har med selve dét at være menneske at gøre.

Sang fra højskolesangbogen vil ligeledes indgå her, dels som den fællesskabende kraft, fællesang jo har. Men også med sangene som historiske og poetiske udtryk fra vores fælles, danske kultur og højskolekultur.

 


SAMVÆRET OG FÆLLESSKABET – ”at være sig sin betydning for andre bevidst”

Du vil opleve, at vi vil dig noget og at vi møder dig i øjenhøjde. Du skal opleve at vi har betydning for hinanden, og at vi holder noget af hinandens liv i vore hænder, netop da vi er sammen mere eller mindre hele tiden. Og du skal opleve, at der til dette samvær hører en etisk fordring (Løgstrup), om forpligtende at tage vare på hinanden og være sig sin betydning for andre bevidst.

Ligeledes ser vi højskolens geografiske placering; naturen, historien og mulighederne, dens arkitektoniske fremtræden og den begrænsede størrelse, som et ideelt grundlag for et kvalitativt og rigt fællesskab. Med højst 44 elever, der er bundet sammen af en lidenskab for sport kombineret med en lyst til udvikling og dannelse, er der gode muligheder til stede for et forholdsvis lille og intenst, stærkt fællesskab. Se ligeledes afsnittet om talentudvikling og Ghanarejsen, der begge netop har klangbund i denne fællesskabende virksomhed.

Hele højskolens værdi ligger i en erkendelse af, at det er sammen med andre, man virkelig rykker. Det er her, man bliver klogere på sig selv og livet, dygtiggører sig indenfor sit felt og oplever, at verden åbner sig og bliver større. 

 

PRIS, TILMELDING, KURSUSSTART OG KONTAKTOPLYSNINGER:

Et ophold på højskolen Hald Ege koster 1.500 kr. om ugen, der dækker samtlige dine udgifter – kost og logi mm. -  på skolen. Der tilbydes 2 lange kurser på 20 uger – et med start i januar og et med start i august.

Ring på 21489279 for at høre nærmere og/eller benyt tilmeldingsformularen på hjemmesiden. Så inviterer vi dig til et møde, hvor vi fortæller om højskolen med henblik på afklaring og din eventuelle endelige optagelse på skolen.