Sportspsykologi

Sideløbende med lifeskills programmet, vil kurset i sportspsykologi tilbyde dig  et udvidet fundament for forståelsen af dig selv som menneske og atlet. 

Vi vil arbejde i spændingsfeltet imellem forståelser af individ (mentaltræning, neurologi, sind, kognition, kropsforståelse/oplevelse) og fællesskabet (team-læring/forståelse, psykosociale dilemmaer, samskabende processer). Fokus vil således ligge på forståelsen af mennesket som atlet og på samspillet mellem menneske og omverden, hvor krop og kropslige handlinger er det centrale omdrejningspunkt i samspillet. Formålet er dels at skabe grobund for udvikling og bedre præstationer for dig igennem en uddybende indføring i sports- og idrætspsykologiens teori og praksis, men også at skabe større erkendelse af de psykosociale og fællesskabende aspekter vedrørende sportsudøvelse.

Du bliver præsenteret for almen- og socialpsykologi, som er den grundlæggende basis for de mest anerkendte idrætsteorier og sportspsykologi. Dette knyttes til praksis, så du danner større forståelse for sammenhængen imellem krop, hjerne og sind i sportsudøvende praksis. Du vil blive indført i holistisk og helhedsorienteret kropsteori, som integrerer dele af selvteori/psykologi og kropsforståelse.

Undervisningen vil blive tilrettelagt som en vekselvirkning imellem teoretisk læsning, gennemgang igennem cases og praktisk, deltagende undervisning.

2 ugentlige lektioner.