Krop & sport - i et idéhistorisk perspektiv

Belyst igennem sportens historie fra oldtidens egyptere frem til vore dage, gives der i dette fag en gennemgang af europæisk idéhistorie. Sportens historiske rolle er dominerende og allestedsnærværende, og fremstår i idéhistorisk perspektiv ofte som en del af selve livets mening. Vi vil kredse om disse betydninger og spørgsmål;

Hvordan tænkte man om livet på forskellige tider i verdenshistorien? Hvorfor? Hvor og på hvilken måde forekom der historiske afgørende skred? Og hvordan kom de til udtryk i den måde, man tænkte krop på? Og hvorledes blev sporten blev anvendt og brugt? 

Sportens værdier og helte i forskellige perioder gennemgås og spejles i den pågældende tids herskende ideer i samfundet. Og vi vil anskueliggøre på hvilken måde dette var, og stadig er, meningsgivende.

Undervejs i faget bliver du præsenteret for en række ”greatest hits” i form af videnskabsmænd, filosoffer og tænkere, der med deres nyskabende ideer mærkbart ændrede vores forståelse af livet. Denne idéhistoriske gennemgang har ligeledes, sammen med en præsentation af kroppens historie og sportens rolle gennem tiderne, til formål at kvalificere en debat om sportens rolle samfundsmæssigt i dag: Hvad den er, hvad den kan, og hvad den skal.

2 ugentlige lektioner.